Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia stanowi podstawowy element struktury organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia WUM. Prace zespołu wspiera merytorycznie i organizacyjnie Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia. Zakres zadań Zespołu został określony uchwałą nr 15/2015 Senatu.

Podstawowym zadaniem Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w roku 2013/2014 było określenie spójnych ram instytucjonalnych (polityk i procedur) Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz nadzór nad pozostałymi zadaniami realizowanymi w projekcie „Q”.

Zarządzeniem nr 89/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 października 2016 r.  powołano na okres kadencji,  do 31 sierpnia 2020 r. Uczelniany Zespołu ds. Jakości i Kształcenia, w składzie:

  1. prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar – Przewodniczący Zespołu – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
  2. dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz – Przedstawiciel I WL,
  3. dr n. med. Piotr Pietras – Przedstawiciel II WL,
  4. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska - Przedstawiciel WLD,
  5. dr n. farm. Mariusz Panczyk – Przedstawiciel WNoZ,
  6. dr hab. n. farm. Joanna Kolmas – Przedstawicielka WF, |
  7. prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski – Przedstawiciel CKP,
  8. dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib – Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia,
  9. Zofia Kwiatkowska – Przedstawicielka Samorządu Studentów WUM,
  10. Natala Bierezowicz – Przedstawiciel Samorządu Studentów WUM,
  11. lek. Piotr Sobieraj – Przedstawicielka Samorządu Doktorantów WUM,
  12. mgr Ilona Cieślak – Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WUM,
  13. mgr Joanna Gajowniczek – Kierowniczka Biura Zarządzania Jakością Kształcenia,
  14. mgr Marek Fudała – Ekspert ds. ewaluacji jakości kształcenia,
  15. dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz – Ekspert ds. jakości kształcenia.

  Przewodniczący Zespołu pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. W roku 2013/2014, zgodnie z zaleceniami PKA oraz uczelnianym planem poprawy jakości kształcenia, określony został szczegółowy zakres zadań Pełnomocnika, zatwierdzony przez Rektora WUM.

  W roku akademickim 2013/2014 odbyło się 11 posiedzeń Zespołu. Nagrania i protokoły z ich przebiegu są dostępne w Biurze Zarządzania Jakością Kształcenia.

  Warto podkreślić, że działalność Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia została pozytywnie oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach akredytacji przeprowadzonej w roku 2013/2014. Wysoką ocenę PKA ponownie uzyskało również Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia, które w opinii ekspertów wykazuje się dużą efektywnością działania i profesjonalizmem. Dobre opinie zebrały w szczególności raporty i zbiorcze zestawienia opracowywane na poziomie uczelnianym.

  Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

  1. opracowywanie i przedstawianie Rektorowi: 
   a) rekomendacji celów i działań Uczelni w zakresie zarządzania jakością kształcenia, 
   b) projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie uczelnianym, 
   c) do końca grudnia każdego roku: 
   „Uczelnianego raportu z oceny jakości kształcenia”, uwzględniającego dane z raportów wydziałowych i CKP 
   „Uczelnianego planu poprawy jakości kształcenia” ze wskazaniem celów, odpowiedzialności i harmonogramu działań projakościowych;
  2. stałe monitorowanie jakości procesu kształcenia na poziomie uczelnianym;
  3. okresowa analiza i ocena jakości procesu i efektów kształcenia na poziomie uczelnianym;
  4. okresowa analiza i ocena funkcjonowania i efektywności Systemu na poziomie uczelnianym;
  5. nadzór nad wdrażaniem działań doskonalących na poziomie uczelnianym;
  6. inspirowanie i nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia.Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."