Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia

Celem funkcjonowania Biura jest wsparcie Uczelni w zapewnieniu wysokiej jakości i innowacyjności w dziedzinie edukacji medycznej.
Do zadań Biura należy:
1) merytoryczne i organizacyjne wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
2) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, w tym:
a) udział w opracowywaniu i wdrażaniu ram instytucjonalnych Systemu, w tym projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z jakością kształcenia,
b) udział w opracowywaniu i wdrażaniu metod oraz narzędzi zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni, raportów z oceny jakości kształcenia i planów poprawy jakości kształcenia,
c) zbieranie i analiza danych do oceny jakości kształcenia w Uczelni,
d) przeprowadzanie badań jakości kształcenia w Uczelni, w tym studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć i nauczycieli akademickich,
e) wsparcie merytoryczne akredytacji i innych procesów zewnętrznej oceny jakości kształcenia w Uczelni;
3) wspieranie doskonalenia kompetencji dydaktycznych oraz rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich WUM, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie;
4) udział we wdrażaniu innowacyjnych metod kształcenia studentów, w tym:
a) promowanie wykorzystania technologii multimedialnych,
b) wdrożenie i obsługa uczelnianego systemu e-learningu,
c) obsługa uczelnianego systemu symulacji medycznych,
d) wsparcie w pracach nad rozwojem programów i metod kształcenia studentów;
5) obsługa egzaminów testowych przeprowadzanych w systemie elektronicznym i wersji papierowej;
6) organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych jakości i innowacyjności kształcenia dla społeczności akademickiej WUM;
7) promowanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia oraz rozpowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu edukacji medycznej;
8) współpraca z innymi uczelniami i instytucjami polskimi oraz zagranicznymi w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia;
9) upowszechnianie i udzielanie informacji związanych z problematyką jakości i innowacyjności kształcenia, w tym prowadzenie uczelnianej strony internetowej poświęconej tej tematyce;
10) współpraca z Wydziałowymi Zespołami ds. Jakości Kształcenia i jednostkami Uczelni w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia;
11) przygotowanie i przekazywanie do systemu Polon wymaganych danych.

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."