Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Projekty

Projekt SUPP: wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych

W 2016 roku zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu „Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych” (SUPP) współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG

W roku 2013/2014 Uczelnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych” (SUPP), którego inicjatorką i kierowniczką była dr Magdalena Łazarewicz z Zakładu Psychologii Medycznej, II Wydziału Lekarskiego. Przygotowanie inicjatywy projektowej wsparło Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Biuro Projektów. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów zewnętrznych i zatwierdzony do dofinansowania w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja projektu rozpoczeła się w styczniu 2015 roku. Budżet w wysokości 1 042 677 PLN zakłada 10% wkładu własnego ze strony WUM. Partnerem zagranicznym jest Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim.

Projekt SUPP powstał w odpowiedzi na nowe wyzwania stawiane przed Szkolnictwem Wyższym, wynikające z internacjonalizacji, zróżnicowania populacji studentów oraz nowego modelu nauczania skoncentrowanego na studencie. Do sprostania tym wyzwaniom wiele Polskich Uczelni Wyższych, w tym WUM, nie jest w pełni przygotowanych. W szczególności dostrzegane są niedobory w zakresie wsparcia psychospołecznego dla studentów oraz kulturowych kompetencji studentów i pracowników uczelni. Ma to znaczący wpływ na akademickie osiągnięcia studentów oraz ich ogólny dobrostan.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektów kształcenia studentów zagranicznych WUM poprzez zapewnienie im wsparcia psychospołecznego i ułatwienie integracji ze środowiskiem lokalnym, głównie akademickim. Stworzenie kompleksowego programu adaptacji kulturowej i wsparcia psychospołecznego pozwoli na poprawę dobrostanu studentów zagranicznych, ich jakości życia i funkcjonowania na Uczelni oraz w społeczności lokalnej.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie dogłębna analiza potrzeb i najlepszych praktyk w zakresie wsparcia psychospołecznego, stanowiąca podstawę dla stworzenia metod:

Badania przeprowadzone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wskazują na znaczącą potrzebę takich rozwiązań. Problem słabej integracji studentów zagranicznych ze środowiskiem lokalnym, ich przygotowania do studiów w Polsce i niedostatek umiejętności międzykulturowych studentów i kadry (przy braku szkoleń w tym zakresie), został podkreślony m.in. w ramach oceny umiędzynarodowienia WUM w projekcie International Medical School (IMS) 2020. Analiza form wsparcia studentów Uczelni z 2011 r. zidentyfikowała brak pomocy psychologicznej i przestrzeni do integracji między zajęciami, jako obszary wymagające poprawy. Na taką potrzebę wskazują także obserwacje kliniczne z pracy w ramach Poradni Psychologicznej dla Studentów English Division, działającej przy Zakładzie Psychologii Medycznej WUM od stycznia 2014 roku. Doniesienia z wielu krajów wskazują ponadto na alarmująco wysoki poziom poczucia osamotnienia wśród studentów (od 20% w krajach stawianych w kontekście wsparcia za wzór np. Norwegia, do 80% w krajach gdzie brak jest jakichkolwiek działań wspierających np. Turcja).

Realizacja projektu pozwoli na analizę potrzeb i dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychospołecznego na wiodących światowych uczelniach i zbudowanie kompleksowego programu wsparcia: od momentu akceptacji na uczelnię, przez pomoc w odnalezieniu się w nowych warunkach po przyjeździe, po profesjonalne wsparcie w sytuacjach problemowych w czasie pobytu w obcym kraju. Projekt umożliwi podniesienie kompetencji kadry WUM w zakresie rozumienia różnic międzykulturowych i udzielania wsparcia studentom zagranicznym. Przyczyni się także do budowania lepiej zintegrowanej międzykulturowej i międzynarodowej społeczności akademickiej Uczelni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International Medical School 2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako jedyna uczelnia z Polski, brał udział w międzynarodowym projekcie „International Medical School 2020”, realizowanym w ramach europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) - Erasmus (LLP Erasmus). W projekcie uczestniczy sześć prestiżowych uczelni medycznych z Europy, jedna z Australii oraz dwie europejskie instytucje doradcze.

Celem projektu było wspieranie i rozwój globalnego wymiaru kształcenia medycznego oraz wypracowanie wspólnej wizji międzynarodowej, medycznej uczelni przyszłości. Projekt zakładał budowę sieci europejskich (i nie tylko) uczelni medycznych, opartych na wzajemnej współpracy, nauce i wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie:

Końcowym efektem projektu było stworzenie znaku jakości „International Medical School” (IMS label), o który będą mogły się ubiegać najlepsze międzynarodowe uczelnie medyczne w Europie i na świecie. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie projektu: www.ims-2020.eu

Czas trwania projektu: 01.10.2010 – 30.09.2013

Partnerzy:
Charité Universitätsmedizin Berlin (Humboldt University of Berlin) – koordynator projektu
Brussels Education Services

CHE Consult
Université Paris Descartes
Universiteit Antwerpen Sapienza – Università di Roma
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Karolinska Institutet
Monash University Melbourne

 

 

(więcej o projekcie)

 

 

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."