Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Akty prawne, procedury

Akty prawne wewnętrzne
Uchwały Senatu i Zarządzenia JM Rektora

Polityka Jakości Kształcenia WUM 
Ogólne ramy Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia WUM 
Procedura opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia (ZR 54/2015)
  Zał. 1- Dokumentacja programu kształcenia 
  Zał. 2 -Wzór sylabusa przedmiotu   (wersja angielska)

Procedura oceniania studentów (ZR/2016)
Zał. 1- Regulamin Egzaminów Pisemnych 
Zał. 2- Regulamin Egzaminów Testowych 
Zał. 3- Regulamin Egzaminów Elektronicznych 
Zał. 4- Regulamin Egzaminów Ustnych  
Zał. 5- Regulamin Egzaminów Praktycznych 

Procedura przygotowania nowych nauczycieli akademickich do dydaktyki (ZR 90/2014)
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych (ZR 77/2014), w tym
  Zał. 1 - Wydziałowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych 
  Zał. 2 - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
Procedura badania opinii studentów (ZR 92/2014)
Procedura badania opinii doktorantów (ZR 95/2015)
Procedura badania opinii nauczycieli akademickich (ZR 94/2014)
Procedura badania opinii studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej (ZR 96/2014)
Procedura badania losów zawodowych absolwentów (ZR 97/2014) 
Zarządzenie nr 77/2014 Rektora WUM ws wprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych
Zarządzenie nr 76/2014 Rektora WUM w sprawie powołania Uczelnianego Zespółu ds. Jakości Kształcenia
Uchwała nr 81/2012 Senatu ws przyjęcia Polityki Jakości Kształcenia WUM
Kodeks etyki Studenta WUM przyjęty uchwałą nr 61/2012 Senatu

Ustawy i rozporządzenia
Ustawy, rozporządzenia, projekty

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst jednolity z dnia 5 listopada 2014 r.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Rozporządzenie MNiSW: standardy kształcenia dla kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, poł...

Rozporządzenie MNiSW: wzorcowe efekty kształcenia dla kierunków: analityka medyczna i elektroradiologia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws KRASM oraz trybu uzyskiwania akredytacji
Rozporządzenie MNiSW ws Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Rozporządzenie MNiSW ws warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej
Rozporządzenie MNiSW ws warunków prowadzenia studiów
Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozp. ws warunków prowadzenia studiów

Dokumenty Bolońskie i EOSW
Dokumenty Bolońskie

 Deklaracja Bolońska - Szkolnictwo Wyższe w Europie
 Komunikat - Praga 2001
 Komunikat - Berlin 2003
 Komunikat - Bergen 2005
 Komunikat - Londyn 2007
 Komunikat - Leuven 2009
 Komunikat - Budapeszt 2010
 Komunikat - Bukareszt 2012 (w języku angielskim)
 Standardy i wskazówki dot. zapewnienia jakości kształcenia w EOSW

Akty prawne w języku angielskim

 Class observation plan, appendix 1 to The procedure of class observation
(Annex to the resolution of MUW’s Senate No 77/2014 of 23rd October 2014)

 Class Observation Protocol
 The procedure of class observation (Annex to the resolution of MUW’s Senate No 77/2014 of 23rd October 2014)
 
 Quality of Education Policy of the Second Faculty of Medicine with the English Division and the Physiotherapy Division 
 Quality of Education Policy in the Medical University of Warsaw
 
 Quality of Education Policy of the Faculty of Pharmacy with the Laboratory Medicine Division 
 Quality of Education Policy of Faculty of Medicine and Dentistry Medical University of Warsaw
 
 Quality of Education Enhancement Strategy Faculty Of Health Sciences of the Medical University of Warsaw
 
 Quality of Education Enhancement Strategy in Medical University of Warsaw
 
Quality of Education Management System (Annex to the resolution of MUW’s Senate No 1/2013 of 21stJanuary2013)
 The testing procedure of professional fate of graduates of the Medical University of Warsaw
 The procedure of the survey of students participating in international exchange programs 
 The procedure of questionnaire surveys of students of Medical University of Warsaw 
 The procedure for developing and periodical reviewing of curricula


 

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."