Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Akty prawne, procedury

Akty prawne wewnętrzne
Uchwały Senatu i Zarządzenia JM Rektora

Polityka Jakości Kształcenia WUM 
Ogólne ramy Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia WUM 
Procedura opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia (ZR 91/2014)
Zarządzenie nr 54/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Procedurę opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia
  Zał. 1- Dokumentacja programu kształcenia 
  Zał. 2 -Wzór sylabusa przedmiotu   (wersja angielska)

Procedura oceniania studentów (ZR/2016)
Zał. 1- Regulamin Egzaminów Pisemnych 
Zał. 2- Regulamin Egzaminów Testowych 
Zał. 3- Regulamin Egzaminów Elektronicznych 
Zał. 4- Regulamin Egzaminów Ustnych  
Zał. 5- Regulamin Egzaminów Praktycznych 

Procedura przygotowania nowych nauczycieli akademickich do dydaktyki (ZR 90/2014)
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych (ZR 136/2018), w tym
  Zał. 1 - Wydziałowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych
  Zał. 2 - Miedzywydziałowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych  
  Zał. 3 - Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
Zarządzenie rektora nr 70 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym hospitacji zajęć dydaktycznych
Procedura badania opinii studentów (ZR 92/2014)
Procedura badania opinii doktorantów (ZR 95/2015)
Procedura badania opinii nauczycieli akademickich (ZR 94/2014)
Procedura badania opinii studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej (ZR 96/2014)
Procedura badania losów zawodowych absolwentów (ZR 97/2014) 
Zarządzenie nr 89/2016 Rektora WUM w sprawie powołania Uczelnianego Zespółu ds. Jakości Kształcenia
Kodeks etyki Studenta WUM przyjęty uchwałą nr 61/2012 Senatu

Ustawy, rozporządzenia, projekty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa,
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw,
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw,
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws KRASM oraz trybu uzyskiwania akredytacji
Rozporządzenie MNiSW ws warunków prowadzenia studiów

Dokumenty Bolońskie i EOSW
Dokumenty Bolońskie

 Deklaracja Bolońska - Szkolnictwo Wyższe w Europie
 Komunikat - Praga 2001
 Komunikat - Berlin 2003
 Komunikat - Bergen 2005
 Komunikat - Londyn 2007
 Komunikat - Leuven 2009
 Komunikat - Budapeszt 2010
 Komunikat - Bukareszt 2012 (w języku angielskim)
 Komunikat - Erewań 2015
 Standardy i wskazówki dot. zapewnienia jakości kształcenia w EOSW

Akty prawne w języku angielskim

 Class observation plan, appendix 1 to The procedure of class observation
(Annex to the resolution of MUW’s Senate No 77/2014 of 23rd October 2014)

 Class Observation Protocol
 The procedure of class observation (Annex to the resolution of MUW’s Senate No 77/2014 of 23rd October 2014)
 
 Quality of Education Policy of the Second Faculty of Medicine with the English Division and the Physiotherapy Division 
 Quality of Education Policy in the Medical University of Warsaw
 
 Quality of Education Policy of the Faculty of Pharmacy with the Laboratory Medicine Division 
 Quality of Education Policy of Faculty of Medicine and Dentistry Medical University of Warsaw
 
 Quality of Education Enhancement Strategy Faculty Of Health Sciences of the Medical University of Warsaw
 
 Quality of Education Enhancement Strategy in Medical University of Warsaw
 
Quality of Education Management System (Annex to the resolution of MUW’s Senate No 1/2013 of 21stJanuary2013)
 The testing procedure of professional fate of graduates of the Medical University of Warsaw
 The procedure of the survey of students participating in international exchange programs 
 The procedure of questionnaire surveys of students of Medical University of Warsaw 
 The procedure for developing and periodical reviewing of curricula


 

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."