Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Ankiety

W ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, regularnie przeprowadza się badanie opinii studentów.
Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniu opinii studentów są następujące ankietyi:

 1. Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich (AOZINA),
 2. Studencka ankieta oceny praktyk (AOP),
 3. Studencka ankieta oceny warunków studiowania (AOWS).

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie (ssl.wum.edu.pl) i przeprowadzane zgodnie z nową procedurą badania opinii studentów WUM wprowadzoną Zarządzeniem nr 92/2014 Rektora.

Ankieta Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich (AOZINA):

Ankieta Oceny Praktyk (AOP):

Ankieta Oceny Warunków Studiowania (AOWS):

 • Udział w ankiecie jest dobrowolny
 • Służy zebraniu opinii na temat jakości wsparcia oferowanego studentom (m.in. pracy Dziekanatów i sekretariatów, infrastruktury, biblioteki, informacji dla studentów, itp.)
 • Czas trwania: od stycznia do 31 lipca

Wyniki ankiet są brane pod uwagę w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym służą:

 • jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 • jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich,
 • do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli,
 • do wskazania zajęć podlegających hospitacjom (zgodnie z procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych),
 • do wprowadzenia zmian w programach kształcenia,
 • do planowania szkoleń doskonalących dla nauczycieli akademickich,
 • do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,
 • do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących.
Zapraszamy również do zapoznania się z raportami z wyników ankiet z poprzednich lat. Dostęp do szczegółowych wyników mają m.in. ocenieni nauczyciele, ich przełożeni, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Przewodniczący Uczelnianego i Wydziałowych Samorządów Studentów.

 

!!! UWAGI dot. AOZINA:
Serdecznie prosimy o wybór i ocenę tylko tych wykładowców, z którymi mieli Państwo zajęcia z danego przedmiotu. Jeżeli nazwisko prowadzącego nie wyświetla się w zakładce „Nauczyciele przypisani do przedmiotu” można je wyszukać w zakładce „Wszyscy nauczyciele WUM”. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Jakości.

Prosimy również o niewypełnianie kwestionariuszy przedmiotów, których nie realizowali Państwo na WUM. W przypadku nieścisłości w liście przedmiotów objętych ankietą (np. braku przedmiotów, występowania przedmiotów realizowanych zagranicą – w ramach ERASMUS-a, itp.) prosimy o kontakt z Dziekanatem w celu aktualizacji listy.

 

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."