Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Rada Pracodawców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W skład Rady Pracodawców wchodzi 12 osób wskazanych przez Dziekanów, które reprezentują instytucje zatrudniające absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz Naczelną Radę Lekarską. Rada Pracodawców stanowi ciało konsultacyjno-doradcze dla Uczelni oraz jej Wydziałów powołane w celu:

 1. wsparcia Uczelni w zapewnieniu najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych, w tym przygotowaniu absolwentów do  wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i  oczekiwań lokalnego oraz globalnego rynku pracy,
 2. wzmocnienia i zacieśnienia partnerskich relacji pomiędzy WUM a interesariuszami zewnętrznymi,
 3. stworzenia trwałej platformy współpracy oraz wymiany idei i doświadczeń na linii Uczelnia-pracodawcy,
 4. zwiększenia i pogłębiania dotychczasowego zaangażowania interesariuszy zewnętrznych w proces doskonalenia jakości kształcenia w WUM,
 5. rozszerzenia płaszczyzn i obszarów dotychczasowej współpracy.

Do głównych zadań Rady Pracodawców należy:

 1. opiniowanie koncepcji, programów oraz metod kształcenia na  WUM pod kątem ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców,
 2. wskazanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów WUM (w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych) oraz sugestii, w jaki sposób Uczelnia mogłaby ich lepiej przygotować do  wejścia na rynek pracy,
 3. identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 4. konsultowanie uczelnianej i wydziałowych polityk i strategii rozwoju jakości kształcenia.

Skład Rady Pracodawców przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 1. Lek. Robert Tomasz Krawczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego,
 2. Lek. Małgorzata Zaława-Dąbrowska Dyrektor ZOZ Żoliborz,Wiceprezes Mazowieckiego Forum Pracodawców Lecznictwa Ambulatoryjnego,
 3. Lek. Grażyna Broniek, Naczelny Lekarz Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego,
 4. Dr n. med. Przemysław Sielicki, Dyrektor ds. Medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego,
 5. Dr n. med. Piotr Soszyński, Członek Zarządu Medicover Polska,
 6. Lek. dent. Anna Lella Komisja Stomatologiczna NRL,Prezydent-Elekt ERO-FDI,
 7. Mgr farm. Mariusz Mańkowski, Dyrektor Produkcji i Logistyki Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.,
 8. Dr n. med. Andrzej Marszałek,Dyrektor Medyczny Synevo Central Lab,
 9. Mgr Ewa Piotrowska, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej,
 10. Dr n. med. Wojciech Puzyna, Prezes Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o.,
 11. Mgr Alicja Skrocka, Pielęgniarka Naczelna Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus,
 12. Mgr Alicja Trojanowska, Naczelna Pielęgniarka CSK Banacha.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM
            

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."