Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Dni Kultury Jakości Uczelni

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni” 2017

W dniu 19 maja br. odbyła się IV edycja konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana przez Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Barbarę Górnicką, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. Marcina Wojnara oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM.

Tegoroczna edycja, realizowana pod patronatem JM Rektora WUM, poświęcona była innowacyjnym i zorientowanym na studenta metodom dydaktycznym, w szczególności technikom i narzędziom kształcenia na odległość (e-learningowi). Wykład otwierający „Od technologii do metodyki - słów kilka o modelu e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim” wygłosiła dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, Dyrektor COME UW (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji). Następnie, mgr Joanna Gajowniczek (Kierowniczka Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM) oraz lek. Mateusz Struś (Kierownik Pracowni Nowoczesnych Technik Nauczania przy Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM) zaprezentowali efekty prac nad uczelnianym systemem e-learningu (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w kolejnym numerze MDW). Pierwszą część konferencji zamknęło wystąpienie prof. Joanny Matuszkiewicz-Rowińskiej, Kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego WUM, która zaprezentowała autorską platformę i rozwiązania e-learningowe stosowane przez jednostkę w nauczaniu nefrologii na WUM.

W drugiej części konferencji, swoimi doświadczeniami, ekspertyzą i przemyśleniami w zakresie e-learningu dzielili się inni pionierzy tej formy kształcenia studentów na WUM. Dr hab. n. med. Janusz Trzebicki, Kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii I WL WUM, opowiadał o „Pierwszych krokach w e-learningu w anestezjologii”. Dr n. farm. Mariusz Panczyk, Kierownik Pracowni Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego przy Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM przedstawił syntezę przeprowadzonych badań i doświadczeń zdobytych przez zakład w ciągu 5 lat prowadzenia e-zajęć. Zespół Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny I WL WUM, tj. lek. Joanna Michalik, lek. Mateusz Struś, mgr inż. Emanuel Tataj oraz mgr inż. Bartosz Kaczyński zaprezentowali zaawansowane metody i narzędzia aktywizacji studentów w ramach e-learningu. Natomiast studenci Artur Lewicki i Jakub Dąbrowski ze Studenckiego Koła Naukowego Mindnet WUM w prezentacji „E-learning oczami studentów – narzędzie efektywnego kształcenia” przybliżyli uczestnikom konferencji potrzeby, oczekiwania, uwagi i pomysły studentów w zakresie e-kształcenia.

Konferencję tradycyjnie już zakończyła debata z udziałem nauczycieli akademickich najwyżej ocenionych w ankiecie studenckiej (dr Małgorzaty Wojciechowskiej, lek. Leszka Kraja, mgr. Andrzeja Ochala, dr Grzegorza Witkowskiego, dr Mariusza Sikory i mgr Alicji Wieczorek) oraz przedstawiciela studentów (Macieja Sobieraja, Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów WUM), której moderatorem był laureat „Kryształowego Lancetu” w 2013 r., Dziekan II WL WUM, prof. Marek Kuch.

W konferencji wzięły udział Władze Rektorskie i Dziekańskie WUM oraz ponad 250 członków społeczności akademickiej Uczelni, w tym nauczyciele, pracownicy administracji, doktoranci i studenci. Dodatkowo, w dniach 23 i 24 maja odbyły się warsztaty z zakresu e-learningu dla nauczycieli i doktorantów WUM, w których uczestniczyło ponad 60 osób.

IMG_7267.jpg IMG_7299.jpg IMG_7353.jpg IMG_7364.jpg IMG_7417.jpg IMG_7435.jpg IMG_7449.jpg IMG_7472.jpg IMG_7510.jpg IMG_7561.jpg IMG_7609.jpg IMG_7667.jpg IMG_7687.jpg IMG_7742.jpg IMG_7754.jpg IMG_7778.jpg IMG_7819.jpg IMG_7856.jpg IMG_7866.jpg IMG_7906.jpg IMG_7919.jpg IMG_8000.jpg IMG_8016.jpg IMG_8036.jpg IMG_8085.jpg IMG_8099.jpg 3. IMG_7374.jpg 5. IMG_7521.jpg IMG_7580a.jpg

Foto: Wanda Widomska; Dział Foromedyczny WUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”  2015

24 listopada br. już po raz trzeci odbyła się konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni". Organizatorami przedsięwzięcia byli Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – prof. Marcin Wojnar oraz Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia. W konferencji wzięli udział: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM – prof. Marek Kulus, przedstawiciele władz dziekańskich, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci.

Prof. Marek Kulus otwierając spotkanie, wyraził zadowolenie z faktu, iż konferencja dotycząca jakości kształcenia jest kontynuowana mimo zakończenia projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, który przedsięwzięcie zainicjował. W imieniu Władz Uczelni zapewnił, że dbałość o poziom edukacji jest traktowana jako priorytet. Wyraził także nadzieję, że organizowanie podobnych wydarzeń unaoczni wszystkim skupionym wokół naszej Uczelni jaką drogą winniśmy podążać i co możemy ulepszyć w procesie kształcenia. Gościem specjalnym konferencji był prof. Kai Sostmann z Charité Universitätsmedizin Berlin, lekarz-pediatra i światowej sławy ekspert w dziedzinie e-learningu oraz nowoczesnych metod kształcenia w zakresie nauk medycznych. Jego wystąpienie zatytułowane „Challenges for medical education in the 21th century – technology supported learning and classroom innovation”, otworzyło pierwszą, wykładową część konferencji. Prelekcję dotyczącą udziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sieci symulacji medycznych w Polsce wygłosił natomiast Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus.

W dalszej części konferencji Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - prof. Marcin Wojnar zreferował zebranym nowe zasady przeprowadzania egzaminów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, natomiast kierownik Biura ds. Egzaminów Uczelnianych - Marcin Malczyk opowiedział o tym, jak w pełni wykorzystać potencjał egzaminów elektronicznych. Do uczestników konferencji zwróciła się także Sonia Statuch z Samorządu Studentów WUM, która przedstawiła wizję aktywnej roli studentów w podnoszeniu jakości kształcenia.

Wykłady zakończyło wystąpienie Koordynatora Biura Zarządzania Jakością Kształcenia - Artura Białoszewskiego, który omówił wyniki ankiety studenckiej za rok 2014/2015. Ostatnim punktem w programie spotkania była debata z udziałem nauczycieli akademickich najwyżej ocenionych w ankiecie studenckiej: dr. Krzysztofa Olszyńskiego z I Wydziału Lekarskiego, dr Małgorzaty Wojciechowskiej z II Wydziału Lekarskiego, lek. stom. Renaty Lenkiewicz z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, dr. Grzegorza Witkowskiego z Wydziału Farmaceutycznego oraz dr Anny Zery z Wydziału Nauki o Zdrowiu. Jeszcze większe niż w ubiegłym roku zainteresowanie konferencją, stanowi potwierdzenie rosnącego zaangażowania społeczności akademickiej w procesy doskonalenia jakości kształcenia oraz rosnącej rangi działalności dydaktycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dopełnieniem konferencji były warsztaty zatytułowane „Blended Learning in Medical Education” prowadzone przez prof. Kaia Sostmanna, podczas których zapoznano uczestników z m.in. nowymi narzędziami i metodami edukacyjnymi z obszaru jakości kształcenia.

01.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 24.jpg 25.jpg 27.jpg 28.jpg 30.jpg 31.jpg

Foto: Wanda Widomska; Dział Foromedyczny WUM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni” 2014


W dniu 20 października 2014 r. odbyła się druga edycja Konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami przedsięwzięcia byli Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr hab. Marek Kulus, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Marcin Wojnar i Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konferencję uroczyście otworzył JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

W wydarzeniu wzięły udział Władze Rektorskie, Dziekańskie i Administracyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ponad 200 członków społeczności akademickiej Uczelni, w tym nauczyciele, pracownicy administracji, doktoranci i studenci, oraz przedstawiciele pracodawców.

Wykład otwierający pt. “Innovative teaching strategies for medical teachers” wygłosił dr Kai Sostmann z Charité Universitätsmedizin Berlin, lekarz pediatra i światowej sławy ekspert w dziedzinie e-learningu oraz nowoczesnych metod kształcenia w zakresie nauk medycznych, który od 2010 r. kieruje działem e-learningu i dydaktyki medycznej w Dieter Scheffner Center for Medical Education Research w Charité.

Następnie, Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk wygłosił prelekcję „Jak zmieniało się moje podejście do misji nauczyciela akademickiego?”. Część pierwszą konferencji zamknęła prezentacja pt. „Nowe narzędzia poprawy jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Ankiety, E-Sylabus, Platforma Q”, której prelegentami byli prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, mgr Joanna Gajowniczek – Kierownik Biura Zarzadzania Jakością Kształcenia, oraz mgr Artur Z. Białoszewski z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

W drugiej części konferencji, Sonia Statuch z Samorządu Studentów WUM przedstawiła wizję idealnych zajęć z perspektywy studentów („Idealne zajęcia – czy istnieje złoty środek”), a dr n. med. Piotr Dziechciarz wystąpił z prezentacją „Edukacja kliniczna: nauczyciele są z Marsa, a studenci z Facebooka”. Obie prelekcje zostały entuzjastycznie przyjęte przez zebraną publiczność i zakończyły się ożywionymi dyskusjami na temat jakości zajęć dydaktycznych. Na zakończenie, mgr Marek Fudała, Kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia WUM zaprezentował „Wstępne wyniki ankiety studenckiej za rok 2013/2014”.

Konferencję zakończyła debata „Czy i jak można poprawić jakość naszych zajęć ze studentami?” z udziałem nauczycieli akademickich najwyżej ocenionych w ankiecie studenckiej 2013/2014: lek. Andrzeja Cacko z I Wydziału Lekarskiego, lek. Anny Pośnik-Kisło z II Wydziału Lekarskiego, dr Marii Nowakowskiej z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, mgr Beaty Świętochowskiej z Wydziału Farmaceutycznego i dr Anny Jeznach-Steinhagen z Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Sonii Statuch z Samorządu Studentów. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Marek Jakóbisiak. Podczas debaty wykładowcy dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie dydaktyki. Dyskutowano m.in. o tym jak przygotowują się do zajęć ze studentami, co decyduje o tak wysokiej ocenie prowadzonych przez nich zajęć, czy w pracy ze studentami kładą główny nacisk na omawianie określonych tematów, czy raczej na rozbudzanie zainteresowania przedmiotem i na zachęcanie do samodzielnej pracy, jak również o tym, czy talenty dydaktyczne wynikają z wrodzonych predyspozycji, czy raczej z pracy nad sobą.

Zainteresowanie konferencją, jeszcze większe niż w ubiegłym roku, stanowi potwierdzenie rosnącego zaangażowania społeczności akademickiej w procesy doskonalenia jakości kształcenia oraz rosnącej rangi działalności dydaktycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji znajdą Państwo na Platformie Q oraz w uczelnianym intranecie (SSL-VPN). Więcej informacji na temat konferencji udziela Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       

Foto: Wanda Widomska; Dział Foromedyczny WUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni” 2013

W dniu 21 maja 2013 r. odbyła się Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Marcin Wojnar i Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób zainteresowanych doskonaleniem jakości kształcenia: przedstawiciele Władz rektorskich, dziekańskich i administracyjnych, wykładowcy, pracownicy administracji, doktoranci oraz studenci wszystkich Wydziałów naszej Uczelni. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Konferencję uroczyście otworzył Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Marek Kulus. Wykład otwierający na temat problemów zapewniania jakości kształcenia w warunkach reformy szkolnictwa wyższego, na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosił dr hab. prof. UW Paweł Stępień – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja dobrych praktyk zapewniania jakości kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przedstawiona przez prof. dr hab. Marcina Wojnara – Pełnomocnika Rektora WUM ds. Jakości Kształcenia oraz mgr Joannę Gajowniczek – Kierownika Biura Zarządzania Jakością Kształcenia WUM.

Następne wystąpienia poświęcone były prezentacji dotychczasowych wyników prac realizowanych w ramach projektu „Q”. Przedstawiono efekty prac poszczególnych zespołów roboczych zajmujących się E-Sylabusem (mgr Przemysław Rzodkiewicz, Ekspert Boloński), Ankietą Studencką (Maciej Pawliszewski, Przewodniczący Komisji Dydaktyki Samorządu Studentów WUM), Ankietami absolwentów i pracodawców (mgr Jakub Sokolnicki, Kierownik Biura Karier), Systemem Informacyjnym dotyczącym jakości kształcenia (dr hab. Piotr Tyszko, Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia I WL, członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki) oraz Platformą Q (mgr Joanna Gajowniczek). Moderatorem sesji był mgr Artur Z. Białoszewski.

W końcowej części konferencji przeprowadzona została debata „Pięciu wspaniałych. Czy wykładowca doskonały istnieje?” z udziałem nauczycieli akademickich, którzy uzyskali jedne z najwyższych ocen w ankiecie studenckiej na poszczególnych Wydziałach. Uczestnikami debaty byli prof. dr. hab. Marek Jakóbisiak (I Wydział Lekarski), dr hab. Marek Kuch (II Wydział Lekarski), dr Justyna Kurkowiak (Wydział Farmaceutyczny), dr Barbara Baranowska (Wydział Nauki o Zdrowiu), lek. dent. Emil Korporowicz (Wydział Lekarsko-Dentystyczny), lek. dent. Renata Lenkiewicz (Wydział Lekarsko-Dentystyczny) oraz Aleksander Zarzeka (reprezentant Samorządu Studentów). Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Marcin Wojnar. Podczas debaty wykładowcy dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie dydaktyki, dyskutowano o sprawdzonych narzędziach i technikach prowadzenia zajęć, stosunku do studentów, a także możliwościach poprawy jakości kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po zakończeniu debaty nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów jej uczestnikom.

Zarówno debata, jak i poszczególne prezentacje przedstawione w ramach konferencji, spotkały się z pozytywną reakcją zgromadzonej publiczności, prowadząc do ożywionych dyskusji, które toczyły się również w kuluarach. Zainteresowanie i zaangażowanie społeczności akademickiej konferencją, pozwala wierzyć, że jakość kształcenia jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju naszej Uczelni.

Zamykając obrady, prof. dr hab. Marcin Wojnar podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaprosił na kolejną konferencję poświęconą jakości kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, która zaplanowana jest na wiosnę 2014 roku. Prezentacje przedstawione podczas konferencji oraz więcej informacji na temat projektu Q znajdą Państwo na stronie www.q.wum.edu.pl.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”
 Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”  Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni” 

Foto: Wanda Widomska; Dział Foromedyczny WUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."